Gostivar:Fillojnë punimet për rehabilitimin e deponisë Rusino

Në kuadër të projektit për “Rehabilitimin e deponisë Rusino”, me finansim nga projekti SECO dhe në implementim të Qendrës për Zhvillim të Rajonit të Pollogut në bashkëpunim me Komunën e Gostivarit, në deponinë “Rusino” filloi betonimi i konstruksionit të bazamentit për peshoren matëse të kamionëve për mbeturina, si dhe pusetës së poshtme për përcjellje të ujërave të zeza të dalura nga mbeturinat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.