Pro-FM Gostivar

Sot shënohet dita ndërkombëtare e Romëve

1 min read

Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e Romëve, dita e kremtimit të kulturës dhe traditës rome si pjesë e pandashme e shoqërisë multietnike, multikulturore dhe multigjuhësore.

Por, njëkohësisht në këtë ditë potencohet dhe shënohet lufta e vazhdueshme kundër diskriminimit, segregacionit dhe margjinalizimit me të cilët romët përballen për cdo ditë në të gjitha sferat e shoqërisë.

Në situatën kur madje 85.6% e grave rome nuk e kanë vizituar gjinekologun amë, vetëm 3% e qytetarëve të kyçur në masat aktive për punësim janë romë dhe derisa pjesëtarët e komunitetit rom ende janë viktima të racizmit, diskriminimit dhe segregacionit, nuk mund të flasim për progres të rëndësishëm në parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi i romëve në nivel sistematik. Në mënyrë plotësuese, cënueshmëria e këtillë e Romëve është rritur gjatë pandemisë, për shkak se një pjesë e madhe e komunitetit rom përballet me varfëri ekstreme, kushte substandarde për jetë dhe mungesë të mbrojtjes adekuate shëndetësore.

Urime 8 Prilli, Bahtalo Romano Dive! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright PRO FM © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.