Fusha magnetike e Tokës, baza për sistemet moderne të lundrimit global, është vazhdimisht në disa gjendje fluksi.Megjithatë, tani duket se po shkon, duke e shtyrë Polin e Veriut më pranë Siberisë dhe askush nuk e di pse. Këto ndryshime në terren si metale të derdhura hekuri të ngurta përreth cores se tokës, duke krijuarMë tepër…

Imam Arber Berisha Sot ka njerëz që kan frikë edhe prej hijes së vet,por të kesh frikë nga islami,nga paqja dhe nënshtrimi ndaj Krijuesit si krijes e mangët dhe që ke nevojë të plotësohesh,vërtet frika e tillë është tmerr-absurd. Në fen islame nuk ka dhunë është sqaruar e vërteta ngaMë tepër…

Një ide revolucionare për mbarë botën e automjeteve, e cila është vënë në praktikë nga inxhinieri puljez Lorenzo Enrico. Qëllimi i tij është të mendojë për një motor makine, i cili furnizohet plotësisht me ujë. Një ëndërr që duket e parealizueshme, por për të cilën, shpikësi Italian nuk është dorëzuarMë tepër…