Main Menu

Studimi tronditës: Njerëzit në prag të vdekjes shohin…

Shkencëtarët kanë ofruar një paraqitje të shkurtër të jetës së përtejme me një studim të madh për “Përvojat e Pranuara të Vdekjes(NDE)”, me gjetjen më tronditëse që sugjeron që njerëzit shohin shpirtrat kur afrohen me vdekjen.

Shumë njerëz pretendojnë të përjetojnë ndjenja të paqes, një ndjenjë të shkyçjes nga trupi dhe vizualizim i dritave të ndritshme. Por hulumtimet e reja kanë zbuluar se një pjesë e madhe e njerëzve pretendojnë të hasin emocione spektakolare.

Një studim i ri nga hulumtuesit e Belgjikës, analizoi 154 individë që ishin në prag të jetës së përtejme. Përgjigjet u mblodhën nëpërmjet “Shoqatës Ndërkombëtare për Studimet pranë Vdekjes” dhe “Grupit të Shkencës Coma” dhe u analizuan nga ekspertë të Universitetit të Liezit.

Charlotte Martial, autori kryesor i studimit, tha: “Për të mirë të njohurive tona, asnjë studim nuk ka hetuar zyrtarisht dhe rigorozisht nëse tiparet e “NDE” ndjekin një rend apo një shpërndarje fikse. Qëllimi i studimit tonë ishte të hetonte shpërndarjen e frekuencave të këtyre karakteristikave, si në nivel global dhe sipas pozicionit të karakteristikave në tregime, si dhe sekuencat më të shpeshta të përkohshme të përvojave të ndryshme afër vdekjes”.

Rreth 80 për qind e pjesëmarrësve që ishin ringjallur nga pragu i vdekjes raportuan se ndiheshin jashtëzakonisht paqësorë, 69 për qind thanë se kishin parë një dritë të ndritshme, ose ndoshta më tronditëse ështa ajo që 64 për qind besojnë se hasën shpirtra apo njerëz. Përvoja më pak e zakonshme ishte përshpejtimi i mendimeve dhe vizioneve precognitive.

Martial tha: “Kjo sugjeron që kur njeriu është pranë vdekjes, duket se nxitet rregullisht nga një ndjenjë e shkëputjes nga trupi fizik dhe përfundon kur kthehet në trupin e dikujt”. Mënyra më e zakonshme, e përjetuar nga 22 përqind e njerëzve, ishte eksperienca jashtë trupit, e ndjekur nga një tunel, duke parë një dritë të ndritshme dhe më në fund një ndjenjë paqeje.

“Gjetjet tona sugjerojnë se përvojat pranë vdekjes mund të mos shfaqin të gjithë elementet në një mënyrë të caktuar. Ndërsa përvojat afër vdekjes mund të kenë një karakter universal në mënyrë që ata shfaqin karakteristika të mjaftueshme të përbashkëta që i përkasin të njëjtit fenomen, megjithatë vërehet një ndryshueshmëri kohore brenda shpërndarjes së karakteristikave të raportuara. Kjo ngre pyetje të rëndësishme rreth asaj se cilat aspekte specifike të përvojave afër vdekjes mund të konsiderohen si universale dhe çfarë jo”,tha ai.

Hulumtimi i mëtejshëm është i nevojshëm për të shqyrtuar këto dallime dhe shtrirjen e saktë të përmbajtjes së këtyre përvojave që reflektojnë pritjet e tyre dhe prejardhjen kulturore, si dhe mekanizmat neurofiziologjike që bazohen në përvojat pranë vdekjes.

Share


« (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share