Main Menu

Imami që ja bën ‘8 me 2’ hoxhallarëve tanë

Ky është një imam racional në një nga shtetet muslimane, i cili e thotë të vërtetën për besimtarët dhe imamët e tyre, që nuk e thonë të vërtetën.

Dëgjone se si thotë që arabët janë analfabetë se nuk lexojnë, nuk punojnë…. se pse po mbërrijnë perëndimorët dhe shumë fakte reale.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share