Main Menu

Nuk do të bëhet Kijameti derisa të ndodhin këto 11 ngjarje

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (s.a.v.s), ka thënë: “Nuk do të bëhet Kijameti derisa:

Dy grupe të mëdha të luftojnë mes tyre nga ku do të ketë pasoja të mëdha për të dyja palët, ndërsa që të dyja do të ndjekin të njejtin besim fetar.

Të dalin afër tridhjetë dexhlalë mashtrues e secili prej tyre të shtiret si i dërguar i Allahut.

Të hiqet dija fetare (nga vdekja e dijetarëve islamë).

Të shtohen tërmetet

Koha të ikë shumë shpejt

Të shfaqen fitnet (trazirat, sprovat, vështirësitë e stërmundimet)

Të shtohen vrasjet

Të shtohet ndër ju pasuria aq shumë, sa që pasaniku do të shqetësohet se nuk ia merr kush lëmoshën dhe sa herë që do t’ia zgjasë atë dikujt, ai do të thotë: “S’kam nevojë për të!”

Njerëzit të bëjnë gara me njëri tjetrin në ngritjen e ndërtesave të larta.

Kur një njeri të kalojë pranë varrit të dikujt, të thotë: ‘Ah sikur të isha unë në vendin e tij!

Derisa dielli të lindë nga perëndimi. Kur ai të lindë nga perëndimi dhe njerëzit ta shohin këtë dukuri, ata të gjithë do të bëhen besimtarë muslimanë, por kjo do të jetë një kohë kur, siç thotë Allahu i Madhëruar në Kuran:

‘Askujt nuk do t’i bëjë dobi besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e vet (Kuran, 6:158)

Ora e Kijametit do të vijë aq papritur dhe do të bëhet aq shpejt, saqë dy vetë që kanë hapur një rrobë përpara, nuk do të jenë në gjendje t’ia shesin atë njëri tjetrit dhe as ta palosin.

Kiameti do të bëhet aq papritur, saqë dikush që sapo ka rregulluar hurdhën e ujit nuk do të mundet t’u japë ujë aty bagëtive.

Kiameti do të bëhet aq papritur, saqë dikush që ka ngritur kafshatën te goja, nuk do të mundet ta hajë atë! (Buhariu, 712)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share