Enti i Statistikave shpall konkurs për regjistrues dhe instruktorë

Enti Shtetëror për Statistikë ka shpallur Konkurs për paraqitje të kandidatëve për regjistrues rajonalë dhe instruktorë rajonalë, të cilët do të kryejnë regjistrimin në terren në periudhën nga 1 deri më 21 prill, në kuadër të Regjistrimit të popullsisë 2021.

Konkursi është i hapur për të gjithë qytetarët e rritur të Maqedonisë së Veriut që janë të papunë, të cilët kanë përfunduar të paktën arsimin e mesëm dhe kanë aftësi kompjuterike.

Paraqitja bëhet përmes një aplikacioni elektronik të disponueshëm në ueb-faqen popis2021.stat.gov.mk, ndërsa të gjitha detajet në lidhje me konkursin dhe kushtet janë të përfshira në njoftimin e botuar në gazetat ditore “Nova Makedonija”, “Veçer”, “Sloboden Peçat” dhe “Koha”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share
%d bloggers like this: