Gostivar:Një dënim për mosmbajtjen e maskës dhe 23 vendime të reja për izolim,kontrollohen 103 persona me vendime për izolim

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, në Gostivar, për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, gjithsej 1 personi i është lëshuar urdhër pagesa për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga Dekreti përkatës i qeverisë. Gjatë kësaj periudhe nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, janë përgatitë 26 vendime të reja për izolim,si dhe janë kryer kontrolle ndaj 103 personave me vendime të tilla dhe nuk u konstatua mosrespektim i vendimeve të lëshuara.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share
%d bloggers like this: