Gostivar:17 vendime të reja për izolim dhe 43 dënime për mosmbajtje të maskës

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, në Gostivar, për mos mosmbajtje të maskave mbrojtëse, gjithsej për 43 persona janë përgaditur urdhra pagesa kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretit përkatës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe, për 17 persona janë përgatitur vendime të reja për izolim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, kurse janë kryer kontrolle ndaj 408 personave me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në respektimin e vendimeve.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share