Gostivar:33 vendime të reja për izolim dhe 72 dënime për mosmbajtje të maskës mbrojtëse

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë,në Gostivar për mos mbajtje të maskave mbrojtëse, gjithsej ndaj 72 personave janë përgaditur urdhra për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 të Dekretit përkatës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe, për 33 persona janë përgatitur vendime të reja për izolim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, kurse janë kontrolluar 295 persona me vendime të këtilla, kështu që nuk janë konstatuar parregullsi në përputhje me vendimet.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share