Gostivar:30 vendime të reja për izolim dhe 28 dënime për mosmbajtje të maskës

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, në Gostivar për mos mbajtje të maskave mbrojtëse, gjithsej për 28 persona janë lëshuar urdhëra pagese kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretin përkatës të qeverisë,gjithashtu,për 30 persona janë përgaditur vendime të reja për izolim nga ana e Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, kurse janë kryer kontrolle ndaj 276 personave me vendime të tilla ku nuk janë konstatuar parregullsi në përputhje me këto vendime.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share