Gostivar:27 persona dënohen për mosmbajtjen e maskës

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme-Tetovë,në Gostivar për mos mbajtje të maskave mbrojtëse, gjithsejt për 27 persona janë përgatitur urdhër pagesa kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretit përkatës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe, ndaj 38 personave janë përgatitur vendime të reja për izolim, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, kurse janë kryer kontrolle mbi 306 persona persona me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në përputhje me vendimet në fjalë.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share