Gostivar:Për mosmbajtje të maskës dënohen 69 persona

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme-Tetovë ,në Gostivar për mos mbajtje të maskave mbrojtëse, gjithsej për 69 persona janë përgatitur urdhër pagesa kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretit përkatës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe, për 30 persona janë përgatitur vendime të reja për izolim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, kurse janë kryer kontrolle ndaj 273 personave me vendime të tilla, kështu që nuk janë konstatuar parregullsi në lidhje me respektimin e vendimeve.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share