42 banorë të Gostivarit dënohen për mosmbajtjen e maskës mbrojtëse

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë,në Gostivar për mosmbajtje të maskave mbrojtëse, gjithsej për 42 persona janë përgatitur urdhra për kundërvajtje, sipas nenit 6 të Dekretin përkatës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe,për 7 persona janë përgatitur vendime të reja për izolim nga Inspektorati shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, kurse janë kryer kontrolle ndaj 253 personave me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullësi në lidhje me respektimin e vendimeve.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share