Gostivar:Dënohen 35 qytetarë për mosmbajtjen e maskës

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, në Gostivar për mos mbajtje të maskave mbrojtëse, për 35 persona, janë lëshuar urdhër pagesa kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretin përkatës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe,kurse, ndaj 21 personave janë përgatitur vendime të reja për izolim, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, dhe janë kryer kontrolle ndaj 290 personave me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në lidhje me respektimin e vendimeve.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share