Gostivar:15 shkelje për mos-mbajtje të maskës dhe 47 vendime për izolim

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, në Gostivar për mos shfrytëzimin e maskës mbrojtëse, ndaj 15 personave janë lëshuar urdhër pagesa kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretin përkatës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe, 47 persona janë përgatitur vendime të reja për izolim nga Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror, dhe janë kryen kontrolle ndaj 226 personave me vendime të tilla për izolim dhe nuk janë konstatuar parregullsi në lidhje me respektimin e vendimeve.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share