Gostivar:36 persona gjobohen për mosmbajtje të maskës

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikëssë SPB Tetovë ,në Gostivar, për mosmbajtje të maskave mbrojtëse janë përgaditur fletpagesa për kundërvajtje ndaj 36 personave të cilët janë gjobuar sipas nenit 6 të dekretit të posaçëm të qeverisë.   

Në këtë periudhë për 17 persona janë përgaditur vendime të reja për izolim nga Ispektorati shtetërorë sanitar dhe shëndetësorë, kurse janë kryer kontrolle ndaj 17 personave të cilët gjenden në izolim dhe nuk janë konstatuar paregullsi rreth respektimit të vendimit.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share