Një person ka shkelur vendimin e Qeverisë për lëvizje të kufizuar në Gostivar

Në periudhën prej ora 07.00 të datës 13-prill, deri në ora 07.00 të datës 14 prill 2020, nga stacioni policor në Gostivar,njoftuan se,vetëm 1 person e ka shkelur vendimin e Qeverisë për lëvizje të kufizuar. Personi në fjalë është privuar nga liria dhe mbajtur në Stacion policorë, deri në zbardhjen dhe dokumentimin e rastit, me ç’rast do të përgaditet edhe parashtresa adekuate, sipas nenit 206 nga Kodi Penal i RMV-së.
Në këtë periudhë, numri i përgjithshëm i personave që gjenden në karantinë shterore në rajonin e Gostivarit, është 160 në Gostivar, kurse numri i personave me dekleratë të nënshkruar për vetë-izolim në qytetin tonë është 63, kurse nga rastet e reja të vetëizolimit,regjistrohet vetëm një i tillë.
Krahas kësaj është realizuar edhe kontroll ndaj 25 personave me vendim për izolim, nga Ispektorati shtetërorë sanitar, kurse raste të reja me vendim të këtillë kemi 4.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share