Gostivar,katër persona kanë shkelur vendimin e Qeverisë për lëvizje të kufizuar

Në periudhën prej ora 07.00 të datës 6-prill, deri në ora 07.00 të datës 7 prill 2020, në rajonin e SPB Tetovë, gjithsej 4 persona e kanë shkelur vendimin e Qeverisë për lëvizje të kufizuar , ku njëri prej tyre ka qenë i mitur nën 18 vjeç. Katër personat janë privuar nga liria dhe mbajtur në Stacionin policorë, deri në zbardhjen dhe dokumentimin e rastit, me ç’rast do të përgaditen parashtresa adekuate, sipas nenit 206 nga Kodi Penal i RMV-së.
Në këtë periudhë, numri i përgjithshëm i personave që gjenden në karantinë shterore në rajonin e Pollogut, është 425 (TE-208 dhe GV-217), kurse numri i personave me dekleratë të nënshkruar për vetë-izolim është 18 (TE-12 dhe GV-6).
Krahas kësaj është realizuar edhe kontroll ndaj 100 personave (TE-75 dhe GV-25) me vendim për izolom, nga Ispektorati shterorë sanitar.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share