Maqedonia e Veriut thirrje qytetarëve: Kush është në Gjermani do mund të kthehet

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka lëshuar një thirrje publike për organizimin e transportit ajror për qytetarët e Republikës së Maqedonisë Veriore jashtë vendit, të cilët dëshirojnë të kthehen në vend (https://vlada.mk/node/20714).
Objekt i kësaj thirrje publike është organizimi i transportit ajror për transportimin e shtetasve maqedonas në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore, pas një liste të marrë më parë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të pasagjerëve të regjistruar, shtetas të Maqedonisë që aktualisht banojnë jashtë vendit.

Destinacionet e Kartës fluturimit janë caktuar për qytetet:

– Berlin – Shkup (377 pasagjerë)

– Bon – Shkup (355 pasagjerë)

– Mynih – Shkup (183 pasagjerë).

Afati i fundit për organizimin e fluturimeve duhet të jetë deri më 27.03.2020 (e Premte) deri në orën 12:00.

Çfarëdo kompanie ajrore ose agjensi udhëtimi që organizon fluturime çarter nga qytete evropiane për në Republikën e Maqedonisë Veriore ka të drejtë të marrë pjesë.

Kriteri për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm është çmimi më i ulët.

Sekretariati i Përgjithshëm do të lidhë një kontratë dhe do të paguajë ofertën e zgjedhur më të favorshme në bazë të kritereve të përzgjedhjes.

Ofertat duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike, të certifikuar, të nënshkruar nga personi përgjegjës dhe të skanohen në adresën e mëposhtme të emailit: gs@gs.gov.mk.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 26.03.2020 deri në orën 08:00.

Ofertat që nuk do të dorëzohen brenda afatit nuk do të merren në konsideratë.

Personat që regjistrohen në thirrje do të nënshkruajnë një marrëveshje midis tyre dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut duke garantuar se ata do të paguajnë shumën e tarifës në llogari të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të plotësojnë një Deklaratë të Marrëveshjes pas mbërritjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për t’u akomoduar në objektet shtetërore të karantinës për një periudhë prej 14 ditësh.

Personat do të merren nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit, me transport të organizuar në vendet e përcaktuara për karantinë shtetërore.

Udhëtarët kanë 15 ditë nga data e arritjes për të paguar shumën e biletave sipas kontratës.

Rimbursimet duhet të bëhen në një formë PP-50 me detajet e mëposhtme:

Emri i Marrësit:

Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Llogari Trans 100 1000000063095

Llogaria e përdoruesit 630010001963019

Llogari e përkohshme 725939 00

Për qëllimin e dërgesës: Kthimi në llogarinë 040010007863713, llogaria e shpenzimeve 420220 nënprogrami 10.

Marrëveshja midis pasagjerëve dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila garanton se ata do të paguajnë shumën e përcaktuar për biletën ajrore në kurriz të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka statusin e një dokumenti ekzekutiv dhe mund të jetë subjekt i zbatimit në rast të paracaktuar nga Pala Kontraktuese.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share