Taravari:Ekipet në Lëvizje për ndihmën e njerëzve me moshë të avancuar dhe me sëmundje kronike në krye të detyrës

Ekipet në Lëvizje për ndihmën e njerëzve me moshë të avancuar dhe me sëmundje kronike, në Komunën e Gostivarit po funksionojnë pa ndërprerje. Të gjithë pjesëtarët e këtyre ekipeve janë të instruktuar profesionalisht për të kryer me sukses detyrat e tyre. Ne jemi një qytet, ne jemi një Shtëpi! Ju lutem kontaktoni me numrat e shënuar më poshtë:

072 577 713

072 577 741

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share