Trafiku në vend po zhvillohet në rrugë të lagështa

Trafiku në rrugët shtetërore zhvillohet përgjatë rrugëve të lagështa.

Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave të qyteteve është i moderuar. Në vendkalimet kufitare, nuk ka pritje të mëdha për hyrje dhe dalje nga vendi.

Lidhja Auto Moto rekomandon shpejtësinë e adekuate të lëvizjes, respektimin e sinjalizimit të trafikut dhe ngasjen me kujdes të automjeteve, veçanërisht në rrugët përmes luginave dhe grykave, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share