Deputeti Fadil Zendeli në Panelin Ndërkombëtar të Parlamentarëve për Liritë Fetare dhe të Besimit

Nga 01 – 06 Shtator 2019, isha pjesëmarrës në Panelin Ndërkombëtar të Parlamentarëve për Liritë Fetare dhe të Besimit.

Paneli u realizua në Oxford ( Angli) një qytet universitar me famë ndërkombëtare. Paneli ndërkombëtar trajton tema për liritë fetare dhe të besimit anembanë globit. Theksi i panelit ndërkombëtar ishte Azia dhe Ballkani Perëndimor.

Në kuadër të panelit patëm rastin të trajtojmë aspekte të ndryshme të lirive fetare në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perendimorë
, sfidat ndërfetare në një shoqëri multifetare dhe multietnike, problemet me të cilat ballafaqohen qytetetarët dhe besimtarët në realizimin e lirive fetare dhe të besimit dhe mundësitë e përmirësimit të lirive fetare dhe të besimit.
“theksoi Fadil Zendeli.


Takime të kësaj problematike nga parlamentarë të vendeve të ndryshme do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share