Jetën e njeriut nuk e zgjat asgjë përveç bamirësisë

Natën e Kadrit ndoshta Allahu e bën shkak që të ndryshoj caktimi për ty, e si mos t’ja kushtosh mundin tënd asaj?!

“Kaderin (caktimin e Allahut për një vepër) nuk e ndryshon asgjë përveç duas – lutjes, dhe as jetën e njeriut nuk e zgjat asgjë përveç bamirësisë.”

Profeti, alejhi selam.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share