AGJËRIMI SHËNDET PËR TRUPIN

Agjërimi është shërim për lëkurën. Lëkura mbron trupin nga çdo sëmundje e jashtme. Kur trupi agjëron, bie niveli i ujit në gjak, bie niveli i lëngjeve të trup dhe lëkura është më e thatë. Ajo duket se është më e dobët, por në fakt ajo bëhet më e fortë, sepse është më larg mikrobeve, ngaqë mikrobet synojnë të futen gjithmonë në ambjente që kanë shumë lëngje. Ka shumë njerëz, të cilët tregojnë se i kanë shëruar sëmundjet e lëkurës vetëm me anë të agjërimit.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share