ÇFARË ËSHTË MË E MIRA QË DUHET NJERIU TË MËSOJË?!

Më e mrekullueshmja që mundet njeriu ta mësojë është:

Të mësojë, të dëgjojë çdo mendim, ta respektojë atë dhe nuk është kusht që t’i bindet atij mendimi.

Të mësojë, të qajë, sepse të qarët është qetësim për shpirtin, me kusht që lotët e tij t’i fshijë para se t”ia shohin të tjerët.

Të mësojë, që mos ta teprojë në pikëllimin dhe gëzimin e tij, sepse jeta nuk plotësohet vetëm se me një moment.

Të mësojë, që mos të përzihet në gjëra që nuk i interesojnë, qoftë ajo edhe me shenjë.

Të mësojë, se shoqëria është flijim, e pastaj flijim, e pastaj flijim, mirëpo nga të dyja palët anasjelltas.

Të mësojë, se kur mungon logjika rritet zëri.

Të mësojë, të pikëllohet tepër kur e përshëndet një shok që largohet, sepse pas përshëndetjes nuk ka takim tjetër.

Të mësojë, që mos të jetë përfundimi i një shoqërie me ndonjë shok fillimi i urrejtjes së tij, nëse me të përfundon dashuria, duhet të mbetet respekti dhe nderi.

Të mësojë, të jetë ylli që e kalon jetën e tij për hir të përhapjes së dritës për të gjithë, pa pritur nga asnjëri ngritjen e kokës që t’i thotë: Ju faleminderit!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share