Jehonë më të madhe ka në Gostivar, ndërsa më të vogël në Vrapçisht

Sipas  të dhënave të përpunuara në komisionet zgjedhore deri në orën 15 në komunën  Mavrovë-Rostushë në votim kanë dalë 1.572 votues, respektivisht 15,9 për qind prej  9.721 qytetarëve të regjistruar me të drejtë vote.

Në komunën e Vrapçishtit  jehona në zgjedhjet presidenciale deri në orën 15 arrin 12,61 për qind (3.227) prej  gjithsej  25,594 votuesve të regjistruar.

Në komunën e Gostivarit në votime kanë dalë 13.855 votues, respektivisht 17,45  për qind e  gjithsej 79.493 të regjistruarve në listën zgjedhore.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share