Mos flej para se ti drejtohesh Krijuesit me këto tri lutje!

Mos flej para se ti drejtohesh Krijuesit me këto tri lutje!

O Zoti im,ma mundëso të pëndohem sinqerisht para vdekjes.

O Zoti im,Rrotullues i zemrave,bëje të qëndrushme zemren time në fenë tënde.

O Zoti im,të lus që fundi im në këtë botë të jetë i mirë. Amin!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share