Main Menu

Takimi i dytë informativ për propozim-ribalancin e buxhetit të komunës së Gostivarit

Sektori për financa dhe buxhet pranë Komunës së Gostivarit, organizon takim e dytë informativ në të cilin do të prezantohet propozim-ribalanci i buxhetit të Komunës së Gostivarit për vitin 2018.

Takimi informativ do të mbahet në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit, më 13.07.2018 (e premte) prej në ora 15:00 deri në ora 16:00.

Ftohen qytetarët, përfaqësuesit e Bashkësive lokale, sektorit civil dhe të gjithë qytetarët e interesuar të marrin pjesë dhe të japin sugjerimet dhe propozimet e tyre për plotësim dhe ndryshime të propozim-ribalnacit të buxhetit të Komunës së Gostivarit për vitin 2018.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share