Main Menu

Një Bajram në Amerikë: si u krye falja në “Toyota Park” të Çikagos

25 mijë besimtarë mbushën fushën e gjelbërt të “Toyota Park” në Çikago, për të kremtuar Fiter Bajramin.

Falja u udhëhoq nga imam Shejkh Jamal Said, i cili tha se në SHBA është e mundur të krijohet një bashkësi e fortë muslimane vetëm nëse muslimanët brenda administratës amerikane kanë ndikim të mjaftueshëm në proceset e vendimmarrjes.

Prandaj ai u bëri thirrje muslimanëve të veprojnë në mënyrë të organizuar në zgjedhjet në atë vend, në mënyrë që të realizojnë interesat dhe qëllimet e tyre.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share