Main Menu

Bastiset objekti hotelierik “Alpa Mare”

Më date 11/12 qershor, në periudhë prej ora 23 e 40 minuta deri ora 00 e 45 minuta pas mesnatës, pas pregatitjes paraprake të urdhërit të gjykatës, nga ana e pjestarëve të policisë, nga Sektori për punë të brendëshme Tetovë, Stacioni policorë Gostivar dhe Stacioni policorë Gallate, kanë kryer bastisje në objektin hotelerik ,,Alpa mare,, dhe hapsirat ndihmëse të objektit, prone e personit T.F. (49) nga fshati Negotinë i Gostivarit, ku bastisja është bërë për

shakak të gjetjes shë shenjave dhe lëndëve nga vepra penale sipas nenit 296 dhe nenit 215 nga Ligji Penal.

Në objektin hotelerik, janë takuar personat: A.O. 19 vjeç nga fshati Pirok-Tetovë I angazhuar si kamarier, dhe personi A.B.44 vjeç nga fshati Negotinë, I cili ka punuar si shankist, gjithashtu janë takuar edhe disa femra të cilat kanë punuar si këngëtare dhe vallëtare edhe atë: S.M. 21 vjeçe nga Makedonski Brodi, D.Gj. 39 vjeçe nga Velesi, R.M. 33 vjeçe nga R. e Shqipërisë me qëndrim të regualluar në R.e Maqedonisë-Gostivar, T.J. 31 vjeçe nga Gostivari, B.B. 44 vjeçe nga R.e Shqipërisë me qëndrim të regulluar në R.e Maqedonisë- Gostivar, dhe I.C. 45 vjeçe gjithashtu nga R. e Shqipërisë me qëndrim të regulluar në R.e Maqedonisë-Gostivar.

Bastisja është kryer në presence të pronarit të lokalit T.F., ku gjatë kontrollit menjëherë pas shankit janë gjetur 9 qese najlloni me mbetje nga substanca e panjohur pluhuri, dhe një enë rostfraj me shenja të dukshme të substancave të lartëpërmendura, që bën të ketë dyshim të arshyeshëm, se në hapsirat e lokalit përdoren droga narkotike.

Lëndët e gjetura janë siguruar mire dhe marur nga vendi ku janë gjetur, nga ana e krim- ekipës, ku me vërtetim janë marur nga personi A.B. për ekspertiyë si dhe procedure të mëtejme.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share