Main Menu

Rastësi e çuditshme, apo…

Konstanta e shpejtësisë së dritës është e barabartë me koordinatat e Piramidës së madhe në Gizë. A mund të themi që kjo të jetë, thjesht, një rastësi? Shpejtësia e dritës në vakum është 299. 792. 458 metra në sekondë, kurse koordinatat gjeografike të Piramidës së madhe në Giza janë 29.9792458°N (veri).

Disa thonë se, në këtë rast, kemi të bëjmë vetëm me njërën preh koincidencave të shumta numerike, që lidhen me Piramidën e madhe. Por, të gjitha piramidat janë të mbështjella me një vello të misterit, meqë ato nuk kanë shërbyer thjesht si varreza të të pasurve dhe faraonëve, sikur që tentojnë të na bindin disa. Funksioni i tyre ende mbetet mister. Një rastësi tjetër e Piramidës së madhe është edhe fakti se, pesha e saj, e cila vlerësohet të jetë 5,955,000 tonelata, kur shumëzohet me 10^8, jep një vlerësim real të peshës së Tokës. Rastësi?!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share