Main Menu

Gjërat që nuk e prishin agjërimin

Ramazani është muaj në të cilin besimtarët e religjionit Islam e privojnë vetën nga “kënaqësit” ditore. Përveç ushqimit dhe pijës ata janë të obliguar t’i përmbahen edhe disa rregullave. Megjithatë, shpeshherë ekzistojnë disa dilema rreth asaj se çfarë mund ta prish agjërimin. Çka nuk e prish agjërimin:
1. Të ngrënët, të pirët dhe marrëdhëniet seksuale me harresë.
2. Të vjellët pa provokim.
3. Futja e pluhurit, grimcave të rërës apo e ndonjë insekti pa dashje në stomak
4. Përdorimi i misvakut(për pastrimin e dhëmbëve) nuk e prish agjërimin
5. Përdorimi i injeksioneve joushqyese për trupin, të cilat vendosen në damar ose në mish: Kjo gjë nuk e prish agjërimin për arsye sepse nuk konsiderohet si ushqyes për trupin. Në këtë pjesë si shembull mund të përmendim kurimin me ilaçe mbi plagë të ndryshme, edhe në qoftë se ilaçi arrin të depërtojë në brendësi të trupit. Nuk duhet harruar se transfuzioni i gjakut dhe serumi e prishin agjërimin, pasi janë ushqyese për trupin e njeriut.
6. Përcjellja e pështymës ose e ushqimit që ndodhet ndërmjet dhëmbëve, nëse është shumë pak.
7. Futja e ujit në gojë, me kusht që të mos shkojë në fyt: Kjo ndodh kur marrim abdest apo kur shpëlajmë gojën për shkak të vapës. Lejohet gjithashtu edhe larja e trupit për freskim etj.
8. Puthja e gruas, prekja, përqafimi etj. Kjo vlen për ato raste kur njeriu e kontrollon veten.
9. Ai që ha, pi ose bën diçka tjetër nga ato gjëra që e prishin agjërimin me mendimin se akoma nuk ka filluar dita e agjërimit. Ky person nuk e ka prishur agjërimin, pasi origjina është vazhdimi i natës dhe dyshimi i tij nuk merret në konsideratë.
10. Provimi i shijes së ushqimit me majën e gjuhës nuk e prish atë.
11. Larja e dhëmbëve, me kusht që pasta e dhëmbëve mos ta kalojë fytin.
12. Shkulja e dhëmbëve ose kurimi i tyre, në qoftë se lëndët e përdorura nga mjeku nuk arrijnë në fyt.

Share


(Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share