Main Menu

Të gjithë të kontribuojmë për një Gostivar të pastër dhe të bukur!

Komuna e Gostivarit nëpërmjet Ndërmarrjes Publike “Parkingje dhe gjelbërime”, kujdes të veçantë i kushton mirëmbajtjes së gjelbërimit dhe ruajtjes së mjedisit jetësor.
Të gjithë të kontribuojmë për një Gostivar të pastër dhe të bukur!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share