Main Menu

SPB-Tetovë me njoftim për festat e 1 Maj-it

Për shkak të festës në vijim (1 Maji), sot 30 prillë dhe nesër 1 maj, në rrajonin e Tetovës dhe të Gostivarit, pritet që të rritet intenziteti i komunikacionit në rrugë, kryesishtë në rrugët që çojnë drejtë qendrave turistike Mavrovë dhe Ohër.

Qarkullim i shtuar gjithashtu pritet të ketë, edhe në më shum piknik vende, ku për shkak të rritjes së temperaturave verore, më së shpeshti janë të vizituara gjatë festave dhe vikendeve.

SPB-Tetovë përsëri dërgonë apel, deri te të gjithë vozotësit, që maksimalisht të respektojnë regullat dhe dispozitat ligjore në komunikacion, të përshtatin shpejtësinë sipas kushteve në rrugë, të jenë maksimalisht të kujdesëshëm duke iu larguar konzumimit të alkoholit, nëse kanë ndër mendë të jenë pjesëmarës në komunikacion.

Ekskursionistët këshillohen që të mos ndezin zjarrë në vende të hapura, kryesishtë jo në afërsi të malit, ku edhe pas largimit nga vendi të kontrollojnë pasë vetes, nëse kanë lënë mbeturina ti mbledhein të njëjtat. Kjo për shkak se, për kohë të shkurtë, vjenë deri te zjarret të cilat shumë rrëndë lokalizohen dhe sjelin pasoja të rrënda.

SPB Tetovë, do të shtojë prezencën policore në rrugë, në funksion të qarkullimit të lirshëm dhe pa pengesa në komunikacion, dhe të mundësoj festim të qetë e të sigurtë.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share