Main Menu

Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit shpall konkurs për film me metrazh të shkurtër për festivalin “Gosfilm”

Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit, në suaza të platformës verore, hap konkurs për film me metrazh të shkurtër. 

KONKURSI I PLOTË

SHORT FILM FESTIVAL “GOSFILM”


Konkursi vlen për të gjithë të rinjtë e talentuar nga mosha 15 deri 25 vjeç, banues në Republikën e Maqedonisë. Të rinjtë apo grupet rinore që i plotësojnë kushtet mund të konkurojnë vetëm me një film të metrazhit të shkurtër (3-20 min ) ndërsa tematika dhe motivet e filmit janë të lira.
Konkursi do të jetë i hapur nga data 21 Prill deri 01 Qershor 2018. Punimet do të duhet të dërgohen në emailin gosyc2018@gmail.com. Bashkangjitur me emailin të shënohen:
1. Emri dhe mbiemri i udhëheqësit të grupit
2. Datëlindja
3. Vendbanimi
4. Numër kontakti.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share