Main Menu

Për sinqeritetin…

“Sinqeriteti është shpata e Allahut në Tokë, në çfarë do lloj gjëje që ta vendosësh do ta presë.”

Dhunun el Misri

 

“Çdo gjë ka esencën e vet, por esenca e sinqeritetit është në zemrën e zahidëve (asketëve).”

Ebu Sulejman Darani

 

“Ai që zhgjedh sinqeritetin si mjetin e tij, Allahu si çmim do t’i dhurojë kënaqësinë e tij.”

Ebu Sulejman Darani

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share