LAMM: Keni kujdes në këto rrugë

Ulet dukshmëria prej 50 deri në 100 metra për shkak të mjegullës afër Makedonski Brodit, Saramzalinës dhe Demir Kapisë, informon Lidhja Auto Moto e Maqedonisë (LAMM) në raportin e mëngjesit për gjendjen e rrugëve.

Në ndërprerje të plotë ende është trafiku në aksin rrugor Koçan – Makedonska Kamenicë, pasi në fundjavë për shkak të rrëshqitjes së sheut është bllokuar i tërë aksi. Punohet në largimin e mbetjeve nga rrëshqitja e dheut, ndërsa shfrytëzohet si alternativë rruga Koçan – Dragobrashtë – Bigla- Makedonska Kamenicë.

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa ndalesa, ngecje dhe përkufizim kryesisht rrugë të lagështa.

LAMM rekomandon lëvizje të kujdesshme, shpejtësi të përshtatur të lëvizjes dhe respektim të sinjalizimit të vendosur të komunikacionit. Në grykat është e mundur rrëshqitje e dheut, sidomos në rrugët: Koçan – Makedonska Kamenicë – Dellçevë, Vinicë – Berovë, Gostivar – Strazhë, Mavrovë – Dibër – Strugë, Demir Kapi – Udovë, Katllanovë – Veles, Krushevë – Demir Hisar dhe Resnjë – Bukovë.

Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë mjediseve urbane është mesatar. Në vendkalimet kufitare nuk ka ndalesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga shteti.

Në fuqi është detyrimi ligjor për posedim të obligueshëm të pajisjes dimërore në automjet.

Share


(Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share