Main Menu

Të mërkurën në Gostivar. Ligjërusë Prof.Dr. Xhemil Ibrahim El-Sejjid Profesor i Akides dhe Filozofis në Univerzitetin El Azhar Kairo Egjipt

NJOFTIM

Rast historik për popullin e trevave tona në Maqedoni në zyrën e Forumit të Rinjve Musliman në Gostivar.

Ligjërusë Prof.Dr. Xhemil Ibrahim El-Sejjid Profesor i Akides dhe Filozofis në Univerzitetin El Azhar Kairo Egjipt

Mir se vini!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share