PESË ARTISTË TË SHPËRBLYER PËR “FORMATI I VOGËL 2017”

Në Qendrën Informative Kulturore deri më 20 janar do të jetë e hapur ekspozita vjetore “Formati i vogël 2017” e Shoqatës së Artistëve Figurativë të Maqedonisë – SHAFM. Në ekspozitë marrin pjesë 54 autorë- anëtarë nga mbarë Maqedonia me më shumë se 100 vepra të punuara me teknika të ndryshme artistike. Çmimi për pikturë i është ndarë Dragan Vetrovskit – Alpi, Agron Abdullai e fitoi çmimin për grafikë, çmimin “Konstatin Mazev-Koce” i është ndarë Silvana Antasatosovskës, “Vangel Koxhoman” Zhaklina Gligorevska-Koçoskës dhe çmimi “Adem Kastrati” artistit Burhan Ahmeti.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share