Main Menu

Nëse dikush të bën keq ty

Nëse dikush të bën keq ty, bëhu i durueshëm. Nëse dikush të lëndon ty, bëhu prej atyre që falin. Nëse dikush sillet në me injorancë, ti sillu me të me urtësi.

Nëse dikush sillet ashpër me ty, bëhu i butë me të.

Nëse dikush fshehë nga t’i, bëhu bujarë.

Nëse dikush gabon ndaj teje, bëhu i drejtë.

Nëse dikush diskuton me ty, bëhu i qetë. Nëse dikush të kundërshton ty, uroja të mirën. Nëse dikush të dëmton ty, bëhu optimist.

Nëse dikush të akuzon ty, bëhu i sinqertë.

Nëse dikush dëshmon se je në gabim, bëhu i përulur.

Nëse dikush bën një gabim, bëhu i mëshirshëm.

”Nuk barazohet e mira me të keqen!

Të keqen ktheje me të mirë e atëherë armiku yt do të të bëhet menjëherë mik i ngushtë.” (Fussilet, 34).

”Dhe që e frenojnë mllefin, që ua falin (të keqen) njerëzve, e All-llahu i do bamirësit.” (Ali Imran, 134).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share