Main Menu

February, 2018

 

Biologjia dhe feja

Sot, ndërkohë që prestigji i materializmit dhe ateizmit është në rënie, shkencëtarët po arrijnë të kuptojnë, gjithnjë e më shumë, se feja është aq thelbësore saqë nuk mund të braktiset. Njerëzimi nuk do të jetë i aftë të arrijë lumturinë pa atë. Por armiqtë e realitetit dhe të së vërtetës përpiqen akoma nëpërmjet shkencave fallso, të mbrojnë ateizmin. Por a bie ndesh feja me shkencën, siç pretendojnë ateistët? Kësaj pyetje mund t’i përgjigjemi duke iu referuar biologjisë. Nga të gjitha shkencat biologjia është më afër me fenë, pasi ajo kaRead More

Share

Fakte: Në Bibël përmendet ardhja e profetit të fundit, Muhammedit alejhi selam

Zoti i Gjithësisë dërgoi në tokë profetët për të përcjellë mesazhin hyjnor. Me ardhjen e profetëve kanë zbritur edhe librat e shenjtë siç kanë qënë: Teurati (at-Tawrāt), i zbritur Musait a.s  (Moisiut) Zeburi  (az-Zabur), i zbritur Davudit a.s Inxhili (al-Injil), i zbritur Isait a.s  ( Jezusit) Njerëzit ndërhynë në tekstet e librave të shenjtë . Libri i fundit ku nuk i lëviz as presja është Kur’ani famëlartë dhe i zbriti të dërguarit të fundit Muhammedit alejhi selam. Ardhja e profetit Muhammed alejhi selam është përmendur edhe në librat e tjerëRead More

Share

Padrejtësia…

Padrejtësi quhet akti i shkeljes së të drejtave të njeriut që i gëzon qysh prej lindjes së tij deri në vdekje. Allahu thotë në Kur’anin famëlartë: “Mos iu afroni pasurisë së jetimit derisa ai të arrijë pjekurinë, (mund t’i afroheni) vetëm në mënyrë më të mirë, zbatoni me drejtësi masën dhe peshojën. Ne nuk ngarkojmë asnjë njeri përtej mundësive të tij. Kur të flitni (të dëshmoni), duhet të jeni të drejtë edhe nëse është çështja për (kundër) të afërmit, dhe zotimin e dhënë All-llahut plotësonie. Këto janë me çka AiRead More

Share

Një kopje e lashtë e Kur’anit “Unë besoj se ky është Kur’ani i Abu Bakr”

Datimi me radiokarbon, kur u krye, gjeti fragmente që mund të jenë të paktën 1370 vjeçare, duke rritur kështu mundësinë që të jetë kopja më e lashtë e librit të shenjtë të Islamit, që ekziston. Jalam bin Huvareib, drejtor i Fondacionin për Studime Islamike “Rashid Al Maktoum” në Emiratet e Bashkuara Arabe, ka sugjeruar se një dokument i tillë i hershëm, mund të jetë porositur vetëm nga një grup i ngushtë njerëzish – me më shumë gjasa, vetë abu Bakr. Abu Bakr mendohet gjerësisht të ketë qenë i pari personRead More

Share

Shkenca e zbuloi në shekullin e XX, por në Kuran ishte shkruar 1400 vjet më parë

Shkenca sot na thotë se ekzistojnë vale të brendshme dhe të jashtme në oqean. Valët e brendshme luhaten brenda për brenda oqeanit, ndërsa të jashtmet në sipërfaqen e tij. Shkenca këtë e ka zbuluar në shekullin XX-të, por ky fenomen është përmendur 1400 vjet më pare, në Kuran. ‘Ata janë si errësira brenda një deti të padepërtueshëm i cili është i mbuluar me valë, mbi të cilat janë valë, mbi të cilat janë retë.’ Ky varg përmend se ujërat e thellë të detyrave dhe oqeaneve janë të mbuluara nga valëtRead More

Share

Mesazhet më të fuqishme të Kuranit. që i’a vlen t’i lexoni

“Kujto gabimet e tua, përpara se të përmendësh gabimet e të tjerëve”. “Kështu që mos e humb zemrën tënde. Mos bjer në dëshpërim. Ti do të jesh në krye, nëse je i vërtetë në besim”. Kurani 3:139. “Ji i duruar. Sigurisht që Allahu i do ata që bëjnë durim”. Kurani 08:46. “Kështu që kërko për falje tek Zoti yt dhe pendohu tek Ai. Në të vërtetë, Zoti është mëshirëplotë dhe i dashur”. Kurani 11:50. “Çdokush vepron sipas qëllimeve të tij, dhe Zoti yt është i vetëdijshëm për atë, rruga eRead More

Share

Shkencëtarët vërtetojnë fjalët e profetit Muhammed alejhi selam rreth vetëtimave!

Në hadithin e kalimit mbi urën e Siratit, ky hadith konsiderohet prej haditheve në të cilat manifestohet mrekullia shkencore. Ky hadith është fjala e të Dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të: “A nuk e ke parë vetëtimën se si e shpërndan dritën dhe sa hap e mbyll sytë, ajo kthehet” (Muslimi), për faktin se është vërtetuar përputhshmëria e plotë ndërmjet fjalëve të Profetit dhe ndërmjet asaj që kanë zbuluar shkencëtarët kohët e fundit, proceset e ndërlikuara dhe detajet që ndodhin gjatë shkëlqimit dhe shpërndarjes së dritës së vetëtimës. ShkencëtarëtRead More

Share

Share