Main Menu

Monday, June 19th, 2017

 

“Misteret” e Natës së Kadrit, pse është një natë e veçantë dhe çfarë bëjnë ndryshe myslimanët?

Madhështia e muajit të Ramazanit është e pa diskutueshme. Ditët dhe netët e këtij muaji të bereqetshëm dallohen nga ditët e netët e tjera të vitit. Por edhe brenda tyre dallohet një natë që quhet “Nata e Kadrit”. Kjo është ndër netët më të bukura, më të bekuara dhe më të bereqetshme që na ka falur Allahu. Këtë e shpjegon edhe Kur’ani kur thotë: Në të zgjidhet çdo çështje në mënyrë të prerë”. Kjo do të thotë se këtë natë përcaktohet kaderi i të gjitha krijesave për vitin që vjen,Read More

Share

Nuk do të bëhet Kijameti derisa të ndodhin këto 11 ngjarje

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (s.a.v.s), ka thënë: “Nuk do të bëhet Kijameti derisa: Dy grupe të mëdha të luftojnë mes tyre nga ku do të ketë pasoja të mëdha për të dyja palët, ndërsa që të dyja do të ndjekin të njejtin besim fetar. Të dalin afër tridhjetë dexhlalë mashtrues e secili prej tyre të shtiret si i dërguar i Allahut. Të hiqet dija fetare (nga vdekja e dijetarëve islamë). Të shtohen tërmetet Koha të ikë shumë shpejt Të shfaqen fitnet (trazirat, sprovat, vështirësitëRead More

Share

Share