Main Menu

Wednesday, May 31st, 2017

 

Agjërimi nuk është, thjesht, uri dhe etje

“Kush nuk i lë fjalët e kota dhe veprimet sipas tyre, atëherë Allahu (xh. sh.) nuk ka nevojë për abstenimin e tij nga ushqimet dhe pirjet.” (Buhariu) Shkruan: Jusuf Zimeri Nga argumentet që shpijnë tek Madhëria dhe absolutizmi i Allahut (xh. sh.) është se ai nuk krijoi asgjë shkel e shko, e as nuk obligoi me diçka që prek integritetin e individit apo të shoqërisë. Allahu (xh. sh.) krijoi çdo gjë në formën dhe mënyrën më të përsosur, pastaj e sistemoi funksionimin e tyre në harmoni të plotë me natyrshmërinëRead More

Share

Share