Main Menu

Sunday, February 26th, 2017

 

Islami, feja e Allahut

Falënderimi i takon Allahut për mirësinë e Islamit. Sikur vetëm këtë të na kishte dhuruar do të mjaftonte ajo si mirësi. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut i Vetëm dhe i pa shokë dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar Tij. Profeti i mëshirës, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, familjen e tij të pastër dhe ndaj të gjithë shokëve të tij e çdo kënd që pason rrugën e tij. O besimtarë, robër të Allahut! A e dini se mirësitëRead More

Share

Këto janë kafshët më inteligjente sipas Kuranit

Kurani dhe Suneti i Muhamedit flasin për gjërat kryesore të natyrës: ujin,Tokën faunën dhe florën si dhe kohën. Gjashtë sure në Kuran mbajnë emrin e një gjallese: El-Bekare (lopa), Neml (milingona), El-Fil (elefanti), Nahl, (bleta), Ankebut (merimanga), ndërsa bota shtazore në Kuran dhe hadith përmendet në kontekste të ndryshme. Janë të shumta urtësitë e përmendjes së kafshëve në Kuran dhe hadith. Ato përfshijnë edhe urtësitë e natyrës sheriatike, sepse me statusin e kafshëve lidhen edhe disa norma fikhore, duke filluar që nga konsumimi i mishit të tyre, shfrytëzimin e tyreRead More

Share

Nëse dikush të bën keq ty

Nëse dikush të bën keq ty, bëhu i durueshëm. Nëse dikush të lëndon ty, bëhu prej atyre që falin. Nëse dikush sillet në me injorancë, ti sillu me të me urtësi. Nëse dikush sillet ashpër me ty, bëhu i butë me të. Nëse dikush fshehë nga t’i, bëhu bujarë. Nëse dikush gabon ndaj teje, bëhu i drejtë. Nëse dikush diskuton me ty, bëhu i qetë. Nëse dikush të kundërshton ty, uroja të mirën. Nëse dikush të dëmton ty, bëhu optimist. Nëse dikush të akuzon ty, bëhu i sinqertë. Nëse dikushRead More

Share

Share