Main Menu

Friday, February 24th, 2017

 

Zbulimi i psikologut Vander Hoven rreth shqiptimit të fjalës Allah

Vander Hoven, një psikolog nga Hollanda, shpalli zbulimin e tij të ri në lidhje me efektin e të lexuarit të Kuranit dhe përsëritjen e fjalës “Allah”, si tek njerëzit e sëmurë, ashtu edhe tek ata normalë. Profesori hollandez e konfirmon gjetjen e tij me studime dhe kërkime të aplikuara në shumë pacientë për një periudhë kohore mbi tre vjeçare. Disa prej pacientëve të tij nuk ishin muslimanë, të tjerë nuk flisnin arabisht, por u mësuan të shqiptojnë fjalën “Allah” në mënyrë të qartë; rezultati ishte fantastik, veçanërisht për ata qëRead More

Share

Mos iu gëzo fatkeqësisë dhe mëkatit të tjetrit!

A mund të quhet mirësjellje, morali dhe cilësia e atij, i cili kënaqet me fatkeqësinë dhe mëkatimin e tjetrit? “Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit.” Nuk ka dyshim se një nga gjërat, që i largon njerëzit nga Allahu i Lartësuar dhe i dorëzon me të hedhur (gjuajtje) të fuqishme në tabor të “forcës” së keqe, është pasimi djallëzor. Por, nëse ndalemi dhe analizojmë deklaratat hyjnore kuptojmë se sa i nderuar tek Allahu është njeriu i udhëzuar, e në veçanti pasuesi i denjë i Sunnetit të Muhamedit,Read More

Share

Madhëria e Allahut

Falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Tij dhe se Ai është mbrojtësi më i mirë i robërve të Tij të mirë dhe dëshmoj se Muhamedi, paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të është rob dhe i Dërguar i Allahut dhe prijësi më i mirë i të devotshmëve. Përderisa dita-ditës më shumë e më tepër po shtohen sprovat e zemrës me atë që i serviret nga epshet dhe dyshimet, sprova këto të cilat njerëzit sot po i largojnë ndaj adhurimit të AllahutRead More

Share

“Motëria e hixhabit”: edhe pse nuk janë muslimane, vënë hixhabin për një muaj

Duke marrë shkas nga Dita Botërore e Hixhabit, shtatë femra kanadeze nga Fort McMurray, Alberta, edhe pse nuk janë muslimane, kanë vendosur të mbulojnë kokat e të qëndrojnë larg pijeve për një muaj, një nismë e quajtur “Motëria e hixhabit”. Një pjesë e tyre janë nxitur për vënien e hixhabit nga sulmi me armë në një xhami të Kebekut, e të tjerat thonë se nuk u pëlqen përgjithësimi i padrejtë i muslimanëve si terroristë. Mes islamofobisë në rritje, këto femra, që kërkojnë të solidarizohen me bashkëqytetaret e tyre muslimane, eRead More

Share

Shërimi i dhembjeve dhe i dobësisë së përgjithshme me ruku

Muslimi në Sahih-un e vet ka shënuar se njëherë Osman bin Ebu-el-As i ishte ankuar të Dërguarit të All-llahut , s.a.v.s., për një dhembje kronike, nga e cila kishte vuajtur që nga ditët e para të kalimit të tij në Islam. I Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., i kishte thënë: “Vëre dorën tënde të djathtë në vendin që të dhemb dhe lutu tri herë: ‘Me emrin e All-llahut’, pastaj përsërite shtatë herë: ‘Kërkoj mbështetje në fuqinë e All-llahut dhe në pushtetin e tij suprem mbi gjithçka kundër asaj që poRead More

Share

Share