Main Menu

Thursday, February 23rd, 2017

 

Si të ruhesh (mbrohesh) nga magjia dhe syri i keq (mësyshi)

Disa mënyra të tjera për t’u ruajtur nga magjia dhe syri i keq Këshillimi i fëmijëve që të mos dalin pas perëndimit të diellit. Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Kur të perëndojë dielli apo të errësohet, mbani dhe mos i nxirrni jashtë fëmijët tuaj, sepse shejtanët shpërndahen në këtë kohë.” (Transmeton Muslimi). Pastrimi i shtëpisë nga kryqet, fotot të cilat përmbajnë shpirtëra, qen etj. Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Në të vërtetë engjëjt nuk futen në atë shtëpi në tëRead More

Share

Share