Main Menu

February, 2017

 

Islami, feja e Allahut

Falënderimi i takon Allahut për mirësinë e Islamit. Sikur vetëm këtë të na kishte dhuruar do të mjaftonte ajo si mirësi. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut i Vetëm dhe i pa shokë dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar Tij. Profeti i mëshirës, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, familjen e tij të pastër dhe ndaj të gjithë shokëve të tij e çdo kënd që pason rrugën e tij. O besimtarë, robër të Allahut! A e dini se mirësitëRead More

Share

Këto janë kafshët më inteligjente sipas Kuranit

Kurani dhe Suneti i Muhamedit flasin për gjërat kryesore të natyrës: ujin,Tokën faunën dhe florën si dhe kohën. Gjashtë sure në Kuran mbajnë emrin e një gjallese: El-Bekare (lopa), Neml (milingona), El-Fil (elefanti), Nahl, (bleta), Ankebut (merimanga), ndërsa bota shtazore në Kuran dhe hadith përmendet në kontekste të ndryshme. Janë të shumta urtësitë e përmendjes së kafshëve në Kuran dhe hadith. Ato përfshijnë edhe urtësitë e natyrës sheriatike, sepse me statusin e kafshëve lidhen edhe disa norma fikhore, duke filluar që nga konsumimi i mishit të tyre, shfrytëzimin e tyreRead More

Share

Nëse dikush të bën keq ty

Nëse dikush të bën keq ty, bëhu i durueshëm. Nëse dikush të lëndon ty, bëhu prej atyre që falin. Nëse dikush sillet në me injorancë, ti sillu me të me urtësi. Nëse dikush sillet ashpër me ty, bëhu i butë me të. Nëse dikush fshehë nga t’i, bëhu bujarë. Nëse dikush gabon ndaj teje, bëhu i drejtë. Nëse dikush diskuton me ty, bëhu i qetë. Nëse dikush të kundërshton ty, uroja të mirën. Nëse dikush të dëmton ty, bëhu optimist. Nëse dikush të akuzon ty, bëhu i sinqertë. Nëse dikushRead More

Share

Zbulimi i psikologut Vander Hoven rreth shqiptimit të fjalës Allah

Vander Hoven, një psikolog nga Hollanda, shpalli zbulimin e tij të ri në lidhje me efektin e të lexuarit të Kuranit dhe përsëritjen e fjalës “Allah”, si tek njerëzit e sëmurë, ashtu edhe tek ata normalë. Profesori hollandez e konfirmon gjetjen e tij me studime dhe kërkime të aplikuara në shumë pacientë për një periudhë kohore mbi tre vjeçare. Disa prej pacientëve të tij nuk ishin muslimanë, të tjerë nuk flisnin arabisht, por u mësuan të shqiptojnë fjalën “Allah” në mënyrë të qartë; rezultati ishte fantastik, veçanërisht për ata qëRead More

Share

Mos iu gëzo fatkeqësisë dhe mëkatit të tjetrit!

A mund të quhet mirësjellje, morali dhe cilësia e atij, i cili kënaqet me fatkeqësinë dhe mëkatimin e tjetrit? “Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit.” Nuk ka dyshim se një nga gjërat, që i largon njerëzit nga Allahu i Lartësuar dhe i dorëzon me të hedhur (gjuajtje) të fuqishme në tabor të “forcës” së keqe, është pasimi djallëzor. Por, nëse ndalemi dhe analizojmë deklaratat hyjnore kuptojmë se sa i nderuar tek Allahu është njeriu i udhëzuar, e në veçanti pasuesi i denjë i Sunnetit të Muhamedit,Read More

Share

Madhëria e Allahut

Falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Tij dhe se Ai është mbrojtësi më i mirë i robërve të Tij të mirë dhe dëshmoj se Muhamedi, paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të është rob dhe i Dërguar i Allahut dhe prijësi më i mirë i të devotshmëve. Përderisa dita-ditës më shumë e më tepër po shtohen sprovat e zemrës me atë që i serviret nga epshet dhe dyshimet, sprova këto të cilat njerëzit sot po i largojnë ndaj adhurimit të AllahutRead More

Share

“Motëria e hixhabit”: edhe pse nuk janë muslimane, vënë hixhabin për një muaj

Duke marrë shkas nga Dita Botërore e Hixhabit, shtatë femra kanadeze nga Fort McMurray, Alberta, edhe pse nuk janë muslimane, kanë vendosur të mbulojnë kokat e të qëndrojnë larg pijeve për një muaj, një nismë e quajtur “Motëria e hixhabit”. Një pjesë e tyre janë nxitur për vënien e hixhabit nga sulmi me armë në një xhami të Kebekut, e të tjerat thonë se nuk u pëlqen përgjithësimi i padrejtë i muslimanëve si terroristë. Mes islamofobisë në rritje, këto femra, që kërkojnë të solidarizohen me bashkëqytetaret e tyre muslimane, eRead More

Share

Shërimi i dhembjeve dhe i dobësisë së përgjithshme me ruku

Muslimi në Sahih-un e vet ka shënuar se njëherë Osman bin Ebu-el-As i ishte ankuar të Dërguarit të All-llahut , s.a.v.s., për një dhembje kronike, nga e cila kishte vuajtur që nga ditët e para të kalimit të tij në Islam. I Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., i kishte thënë: “Vëre dorën tënde të djathtë në vendin që të dhemb dhe lutu tri herë: ‘Me emrin e All-llahut’, pastaj përsërite shtatë herë: ‘Kërkoj mbështetje në fuqinë e All-llahut dhe në pushtetin e tij suprem mbi gjithçka kundër asaj që poRead More

Share

Si të ruhesh (mbrohesh) nga magjia dhe syri i keq (mësyshi)

Disa mënyra të tjera për t’u ruajtur nga magjia dhe syri i keq Këshillimi i fëmijëve që të mos dalin pas perëndimit të diellit. Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Kur të perëndojë dielli apo të errësohet, mbani dhe mos i nxirrni jashtë fëmijët tuaj, sepse shejtanët shpërndahen në këtë kohë.” (Transmeton Muslimi). Pastrimi i shtëpisë nga kryqet, fotot të cilat përmbajnë shpirtëra, qen etj. Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Në të vërtetë engjëjt nuk futen në atë shtëpi në tëRead More

Share

GJURMET E SHENTUARA TE MEKATIT

11- Mekatet e shumta e dobesojne zemren e njeriut. 12- Mekatimi e zhvezh zemren nga zemerimi per mekatin dhe ai nuk e urren por fillon ta pelqeje ate. 13- Mekatete behen shkak per poshterimin e njeriut. 14- Kur robi mekaton mekati i tij kalon edhe tek kafshet dhe shpendet. 15- Per shkak te mekatit robi perbuzet. 16- Mekati ja prish dhe trullos mendjen robit. 17- Vazhdimi i panderprere ne mekat ja vulos zemren njeriut. 18- Mekatet behen shkak per mallkimin e njeriut. 19- Mekatet behen shkak dhe privojne lutjen eRead More

Share

Share